Gunning gemeente Rotterdam - Rozenburg

De Gemeente Rotterdam heeft GMR B.V. na een aanbestedingstraject wederom de gunning gegeven voor de gladheidbestrijding in Rozenburg voor de komende jaren. Wij houden de wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij in opdracht van Stadsbeheer.

Voor de fietspaden zal GMR B.V. een pekelsproei installatie inzetten en voor de wegen een natzout strooi installatie. Het voordeel voor de weggebruiker is dat het zogenaamde ‘’inrijden’’ zoals bij droogwegenzout het geval is niet meer hoeft te gebeuren, omdat het dooimiddel direct zijn effect heeft. Bijkomend voordeel is dat door deze techniek ook nog eens een verlaging van zeker 50% op de carbon footprint behaald wordt.

Tevens zijn de installaties uitgerust met een autologic strooimanagementsysteem. Hiermee wordt door middel van geografische informatie data (GIS) vooraf de breedte en type van het wegdek bepaald en gekoppeld aan de route die gereden moet worden. Met als voordeel dat tijdens het rijden van de route de chauffeur zijn aandacht bij het verkeer kan houden en middels navigatie de vooraf bepaalde route rijdt.

Hierdoor kunnen we veiliger de gladheidbestrijding uitvoeren en voorkomen we dat wegen worden overgeslagen.

citysprayer 1