Gladheidbestrijding Havenbedrijf Amsterdam

Gladheidbestrijding Havenbedrijf Amsterdam

Sinds het strooiseizoen van 2017-2018 verzorgt GMR B.V. de gladheidbestrijding voor het Havenbedrijf Amsterdam.

Het Havenbedrijf Amsterdam heeft drie hoofdtaken:

  • Optimalisatie van de dienstverlening en het vestigingsklimaat voor bedrijven in de havenregio
  • Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer van 40 kilometer buiten de kust bij IJmuiden tot aan de Oranjesluizen.
  • Aanleg en onderhoud van de infrastructuur, vernieuwen van de haven en het beheer van het Amsterdamse havengebied Westpoort;

Vanuit maatschappelijk en economisch perspectief een heel pallet aan taken en verantwoordelijkheden. Ook de gladheidbestrijding hoort bij het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur en dient net als de overige taken professioneel uitgevoerd te worden.

Hiervoor is het havenbedrijf van Amsterdam is een samenwerking aangegaan met GMR B.V.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij de bestrijding van gladheid wordt efficiënt en effectief gebruik gemaakt van dooimiddelen om de schadelijke invloed op het leefmilieu tot een minimum te beperken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat naast het leveren van veiligheid, kwaliteit en continuïteit centraal in de opdracht van het Havenbedrijf Amsterdam.

GMR voert de gladheidbestrijding uit met eigen materieel en voertuigen, waarbij de coördinatie plaatsvindt vanuit een eigen locatie gepositioneerd in het Havengebied van Amsterdam.

Het materieel dat ingezet wordt om de gladheid te bestrijding voldoet aan verschillende hoge eisen. En om de kwaliteit van dienstverlening te borgen wordt het materieel in eigen beheer onderhouden.

Het Havenbedrijf Amsterdam wordt op de hoogte gehouden middels een wintermanagementsysteem, hiermee kan worden gemonitord of een strooiactie succesvol is uitgevoerd.

Bp Logo

Gladheidbestrijding BP

Bij BPRR is veiligheid de grootste prioriteit en de bestrijding van gladheid maakt hier onderdeel van uit. In de afgelopen zeven jaar heeft BPRR als het gaat om deze gladheidsbestrijding op het raffinaderijterrein, zowel in de Europoort als op de Pernis, samengewerkt met GMR. Van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden bestrijdt BPRR de gladheid met eigen middelen, maar in de avonduren en in het weekend neemt GMR deze taak op zich.

Jan van Dijk, Senior Technician Toolroom bij BPRR: “GMR schat zelf in wanneer er preventief gestrooid en gesproeid moet worden en dat doen ze goed. GMR werkt met een speciale weerdienst en beschikt over informatie die verkregen wordt Vai sensoren in het wegdek. Omdat gladheid vaak tegen de ochtend ontstaat, vindt het strooien en sproeien vaak ’s nachts plaats. Hierdoor kan het overgrote deel van de collega’s die tussen 7 en 8 in de ochtend arriveren veilig naar de werkplek. Naast het behandelen van wegen met strooizout worden, nu ook stoepen en fietspaden besproeid met pekelwater. GMR is flexibel, uniek in de branche en biedt een compleet pakket.”

Provincie Zuid-Holland GMR

Gladheidbestrijding provincie Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland, om precies te zijn in de Rayons van de Steunpunten Hellevoetsluis en Numansdorp, wordt bij gladheid een dooimiddel gestrooid door het team van GMR. Voor een klant als de provincie Zuid-Holland kunt u zich wel voorstellen hoe belangrijk veiligheid op de weg is. GMR draagt zorg voor het beschikbaar zijn van en de inzetbaarheid van het winterdienstmaterieel alsmede de coördinatie van het strooien van dooimidel en verwijderen van de sneeuw op de wegen.

Hoe we dat doen?
We zorgen ervoor dat ons rijdend- en winterdienstmaterieel tijdig wordt gecontroleerd en 100% beschikbaar en inzetbaar is in het winterseizoen; * We coördineren de werkzaamheden op de Steunpunten alwaar ons winterdienstmaterieel staat gestald en het dooimiddel van de klant is opgeslagen; We werken nauw samen met de gladheidscoördinatoren van de provincie Zuid-Holland en zorgen ervoor dat de gladheidbestrijding snel, efficiënt en doeltreffend wordt uitgevoerd;

Het resultaat is dat, in goede samenwerking met de provincie Zuid-Holland, ook in het winterseizoen haar wegen veilig door alle weggebruikers kunnen worden gebruikt.