Tablet GMR

GMR en GLAD B.V. maken de stap om de bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. Vanaf 2019 worden (bijna) alle strooilocaties bediend met een tablet en een eigen ontwikkelde gladheidbestrijding app. Op het moment dat MeteoGroup aangeeft dat het glad gaat worden, gaan de medewerkers die de gladheidbestrijding uitvoeren op pad.

Innovatie in de gladheidsbestrijding

Na elke activiteit dient er vastgelegd te worden wat er aan dienstverlening is uitgevoerd.
Hiervoor werkte GMR nog met een handgeschreven bon in drievoud. 1 bon werd achtergelaten bij de klant, 1 bon om bij de nota te voegen en 1 bon voor onze eigen administratie. Al deze gegevens moesten weer handmatig ingevoerd worden en nadat er overgestapt werd op digitaal factureren dienden deze bonnen ook weer in gescand te worden om bij de digitale factuur gevoegd te worden. Een arbeidsintensief proces dat in de huidige tijd efficiënter moest kunnen vonden wij bij GMR.

Gladheidbestrijding app

Om dit project in goede banen te lijden hebben we een projectleider verantwoordelijk gemaakt om onze medewerkers wegwijs te maken met deze digitale ontwikkeling en eventuele problemen direct op te lossen. Na een korte marktverkenning bleek onze dienstverlening te specifiek om een standaardproduct te kiezen, dus werd het besluit genomen om een eigen app te ontwikkelen. De app draait op Android en wordt op een Samsung tablet weergegeven. In het voertuig wordt de tablet in de beugel geplaatst die op de voorruit van het voertuig bevestigd is. Feitelijk tikt de chauffeur op zijn digitale routelijst de klant aan, druk hij op start en zorgt ervoor dat de locatie gestrooid wordt. Vervolgens klikt de strooier op stop waarna de app de tijd stopt.

Afhandeling strooien

Bij het verlaten van de locatie kan de klant aftekenen op de tablet. Omdat de tablets voorzien zijn van een 4G kaartje, wordt direct een mailbericht verzonden naar de emailadressen die onze klanten  aan ons beschikbaar hebben gesteld. Vervolgens worden de gegevens digitaal gereedgezet om te kunnen factureren en verplichtingen te reserveren.  Ook kan onze planning zien hoe de route gereden is om eventueel efficiënter te kunnen plannen.

De ervaring van onze klanten is zeer positief, omdat zij per mail worden geïnformeerd dat er gestrooid is, ook al zijn zij zelf niet op locatie. Naast een bevestiging dat zij ontzorgd worden, hoeven zij intern de bonnen ook niet meer op te vragen. En ook de financiële afdeling van de klant hoeft de bon niet meer op te vragen om hun administratie af te kunnen handelen en zijn de digitale bonnen beter leesbaar dan de handgeschreven bonnen.