Zoutstrooien ook bij milde winter een must

Zoals in het seizoen van 2016 – 2017

De winter van 2016-2017 was in veel opzichten een opvallend seizoen. Zo daalde het kwik al in november tot de kenmerkend lage wintertemperaturen, waarna de winterse kou ook reeds medio februari weer wegtrok. Daarnaast werden in december plaatselijke warmterecords verbroken, terwijl het in januari juist ongebruikelijk koud was. De sneeuw en ijzel zorgden in deze maand voor honderden ongelukken.

Effectieve gladheidsbestrijding heeft gelukkig veel schade kunnen voorkomen. In Zuidwest-Nederland was de gladheid minder ernstig dan in andere delen van ons land, maar met (milieuvriendelijk) steenzout werden ook hier ongelukken voorkomen.

Winterneerslag zorgde voor overuren in de gladheidbestrijding

Officieel begint de winter pas eind december, maar in 2016 was reeds in november gladheidsbestrijding nodig. Met name de voor november ongebruikelijk lage temperaturen waren hier debet aan. De decembermaand was vervolgens opvallend droog, maar dit werd in januari weer meer dan gecompenseerd. Vooral begin en medio januari viel er volop (natte) sneeuw. Op andere januaridagen zorgde bijzonder lang aanhoudende ijzel voor problemen. Het KNMI gaf dan ook in januari op maar liefst 3 verschillende dagen voor grote delen van Nederland code oranje af. De gladheidsbestrijding draaide op deze dagen overuren.

Gladheidsbestrijding was ook nodig in Zuidwest-Nederland

In Zuidwest-Nederland was de winter iets zachter dan in het oosten en zuiden van het land, maar toch gaf het KNMI ook voor deze regio meermaals code geel af. Met bijna 40 vorstdagen was gladheidsbestrijding dan ook volop nodig in Rotterdam en omgeving. Op 6 januari 2017 gold zelfs code oranje voor Zuidwest-Nederland. Op deze dag was het aan gladheidsbestrijding te danken dat het aantal ongelukken beperkt bleef. De dag en nacht beschikbare Gladheidsbestrijding heeft toen bij tal van bedrijventerreinen, industrieterreinen en havenschappen steenzout gestrooid.

Meer informatie over strooien en gladheidbestrijding?

Als u meer informatie wil ontvangen over het strooien en gladheidbestrijding. Neemt u dan contact op via onze contactpagina.