Gladheidbestrijding geschiedenis

Sneeuw en ijs zijn er altijd al geweest. Daarmee is ook de overlast ervan zo oud als de mensheid zelf. Maar gladheidsbestrijding in de moderne zin van dat woord is nog relatief jong. Grootschalige gladheidsbestrijding op wegen, paden en andere oppervlakken was een luxe die de maatschappij zich lange tijd niet kon veroorloven. In dit artikel leest u over de geschiedenis van gladheidsbestrijding.

Gladde wegen tot begin 20ste eeuw

In zekere zin zijn gladde wegen en paden een luxeprobleem. Voordat het een probleem wordt, zijn er immers eerst (goede) wegen en paden nodig, maar ook voertuigen om ze te berijden. Daar was lange tijd geen sprake van. Pas aan het begin van de 20ste eeuw begonnen overheden zich de gladheidsproblematiek aan te trekken. Daarvoor moest iedereen zelf de gladheid te lijf. Dat gebeurde dan vaak met as uit de open haard. Die as was niet alleen warm, maar ook – net als zand – ruw. Dat zorgde voor meer weerstand. Dat zout ervoor zorgt dat ijs en sneeuw smelt, was al lang bekend, maar zout was veel te kostbaar om het voor gladheidsbestrijding uit te strooien.

Industriële gladheidbestrijding vanaf de 20ste eeuw

Aan het begin van de 20ste eeuw had de industriële revolutie goed doorgezet en daarmee ook de welvaart en de mogelijkheden om gladheid te bestrijden. In die tijd waren de eerste zoutwagens al verschenen, op basis van paard en wagen, waarbij de verdeling van het zout nog altijd handwerk was. De kar werd bemand door mannen die het zout met schoppen over de weg verdeelden. Deze werden in de eerste decennia van de 20ste eeuw langzaamaan vervangen door motorvoertuigen.

De vooruitgang die de industriële revolutie bracht, bestond vaak niet eens uit gespecialiseerde strooivoertuigen. Die zouden pas in de laatste decennia van de eeuw hun intrede doen. Wel konden er nu steeds meer gespecialiseerde handgereedschappen, karren en zoutopslagmethodes geproduceerd worden. Wat ook meespeelde, was dat zout nu voor het eerst op grote schaal geproduceerd werd, waardoor het mogelijk werd om ermee te strooien.

Gladheidsbestrijding is bij GMR een hightech en vooral duurzame business. We vertellen er graag over, maar tonen het nog liever. Dus neem contact op met GMR voor moderne en duurzame gladheidsbestrijding.