De Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop rukt steeds verder op in het havengebied van Rotterdam. Het zijn diep wortelende vaste planten en wanneer de duizendknoop zich heeft gevestigd is het erg lastig hem weer weg te krijgen. Daarnaast verspreidt deze exotische plant zich erg makkelijk en door de enorme groeikracht brengt de plant schade aan gebouwen en infrastructuur zoals rioleringen. Daarom is het belangrijk om deze plant op de juiste manier te bestrijden om verder verspreiding te voorkomen!

Er wordt op verschillende manieren geprobeerd de duizendknoop te bestrijden. Door bijvoorbeeld de planten af te graven en af te dekken. Wij als GMR hebben afgelopen week in het havengebied van Rotterdam een test uit mogen voeren om de Japanse duizendknoop te bestrijden met pekelwater.