Crow-Nen

Een toegankelijke en goed onderhouden infrastructuur is iets waar iedereen belang bij heeft. De overheid natuurlijk, maar burgers en bedrijven evengoed. Om het beheer en de kennis daaromtrent beter te faciliteren, werken kennisinstellingen CROW en NEN sinds eind 2015 samen.

Samenwerking

Deze samenwerking is mede een gevolg van de totstandkoming van de ISO 55000 richtlijnen. In dit artikel gaan we in op enkele gevolgen daarvan.

Richtlijnen voor het beheer van fysieke infrastructuur worden steeds meer gestandaardiseerd en geïnternationaliseerd. ISO 55000 en ISO-normeringen in het algemeen zijn daar een prima voorbeeld van. De samenwerking tussen CROW en NEN moet dan ook in dat licht gezien worden. Richtlijnen, toezicht, advies en kennis omtrent infrabeheer kunnen het beste gebundeld worden.

Gevolgen voor gladheidbestrijding

Gladheidsbestrijding maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van het beheer van alle fysieke infrastructuur. Richtlijnen en normen gelden immers ongeacht de eigenaar of beheerder van de betreffende infrastructuur. Dat betekent dat ook bedrijven te maken hebben met deze richtlijnen bij het beheer van hun infrastructuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om wegen en constructies op bedrijfsterreinen. GMR werkt vanzelfsprekend volgens de voorschriften en houdt veranderingen daarin scherp in de gaten. Dat betekent dat het uitbesteden van gladheidsbestrijding op uw terrein aan GMR u om meerdere redenen ontzorgt. U voldoet zo in één klap aan de formele eisen op het gebied van gladheidsbestrijding, u zit verzekeringstechnisch goed én u bent van uw gladheidsprobleem af.

Hoe ziet de samenwerking eruit?

CROW en NEN ontwikkelen samen cursussen en bieden kennis aan via een speciaal kennisportaal, iAMPro (Infrastructuur Asset Management Professionals) geheten. De missie blijft ondersteuning, waarbij ze zich toeleggen op hun eigen terrein. NEN neemt daarin een meer theoretische rol op zich, namelijk door normen en richtlijnen op te stellen. CROW neemt de vertaling naar de praktijk op zich. De taken van CROW richten zich daarbij op ontwerp, beheer en onderhoud door decentrale overheden.

Wilt u weten of de veranderende richtlijnen inzake het beheer van infrastructuur ook gevolgen voor uw organisatie kunnen hebben? Of bent u gewoon op zoek naar ondersteuning bij gladheidsbestrijding? GMR kan u bijpraten over beide zaken en direct concrete oplossingen formuleren.