aansprakelijkheid gladheidsbestrijding

Hinder en gevolgen door het niet bestrijden van gladheid

De meeste klanten van GMR doen in de eerste plaats een beroep op ons omdat gladheid hun bedrijfsactiviteiten hindert. Die hinder verlaagt de productiviteit en verhoogt de kans op arbeidsongevallen. Met materiële en soms ook immateriële schade tot gevolg. Dat laatste werpt dan weer de vraag op wie verantwoordelijk is voor letsel als gevolg van gladheid op bedrijfsterreinen. Daarom in dit artikel meer daarover.

Wanneer is de eigenaar van een terrein aansprakelijk?

Het simpele en korte antwoord op de bovenstaande vraag luidt: in beginsel altijd. Daarmee wordt bedoeld dat de eigenaar van een terrein, waarop zich normaal gesproken mensen bevinden (werknemers, bezoekers, etc.), geacht wordt dit terrein sneeuwvrij en ijsvrij te houden. Het is ook goed om te beseffen dat de wettelijke verantwoordelijkheid hier verder reikt dan die van overheden in de openbare ruimte.

De rode draad bij eventuele aansprakelijkheid voor gladheid op uw terrein is dat u geacht wordt het maximale te doen tegen gladheid

Overheden dienen te strooien volgens een vastgesteld strooiplan, waarna eenieder die zich op wegen, stoepen en paden bevindt in principe zelf verantwoordelijk is voor zijn omgang met deze speciale omstandigheden. Gebeurt er echter een ongeluk op uw terrein, dan bent u daar in beginsel aansprakelijk voor.

Wanneer geldt er geen aansprakelijkheid?

Toch is ook uw verantwoordelijkheid als eigenaar van een terrein niet oneindig. De belangrijkste kanttekening is dat u reden moet hebben gehad om te verwachten dat er gladheid zou optreden en dat er mensen op uw terrein zouden zijn. Daarnaast moet u gelegenheid hebben gehad om iets te doen aan deze gladheid. Wanneer gladheid pas vlak voor een ongeval ontstaan is, dan bent u in principe niet aansprakelijk.

De rode draad bij eventuele aansprakelijkheid voor gladheid op uw terrein is dat u geacht wordt het maximale te doen tegen gladheid. Wilt u het zekere voor het onzekere nemen en altijd verzekerd zijn van een ijs- en sneeuwvrij werkterrein? Neem dan contact op met GMR voor een duurzame oplossing tegen gladheid.